0976185255
Giờ mở cửa : Thứ Hai - Thứ Bảy 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM

1. Định nghĩa

– Thông Tiến Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo lô sản phẩm. Với hình thức này hàng hoá sẽ được vận chuyển theo dạng lô với số lượng lớn, cân nặng mỗi loại mặt hàng từ 150kg trở lên.

Mức phí dịch vụ

Phí dịch vụ = Phí vận chuyển Quốc tế (1) + Phí thông quan (2) + Phí vận chuyển nội địa Việt Nam (nếu có) (3)+ Phí dịch vụ GTGT (nếu có) (4)

2.1. Phí Vận chuyển quốc tế

– Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. 

Xem chi tiết: Bảng phí vận chuyển chính ngạch và bán chính ngạch

2.2. Phí thông quan

– Định nghĩa: Là chi phí thực hiện các thủ tục cần thiết để hàng hóa đủ kiều kiện xuất/nhập khẩu, ra/vào một Quốc gia.

Phí thông quan = Phí dịch vụ Hải Quan + Thuế Nhập khẩu + Thuế VAT Nhập khẩu + Thuế, phí khác (nếu có) + Phí hợp quy (nếu có)

Trong đó:

– Phí dịch vụ Hải Quan là chi phí thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mở tờ khai Hải quan.

Phí dịch vụ Hải quan được quy định theo bảng phí dịch vụ

– Thuế VAT nhập khẩu, Thuế nhập khẩu (nếu có), Thuế phí khác ( nếu có) sẽ được áp dụng theo quy định của Nhà nước theo từng loại mặt hàng, Thông Tiến Logistics sẽ cung cấp cho Khách hàng trong các trường hợp cụ thể.

– Phí hợp quy: Đối với một số loại hàng hóa, khi thông quan cần được kiểm định, đánh giá và xác nhận chuẩn hoá theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước để đủ điều kiện thông quan (tuỳ thuộc từng mặt hàng mới thu phí này).

Chính sách vận chuyển

3.1. Thời gian vận chuyển quốc tế

– Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Thông Tiến Logistics xuất kho tại Quốc gia cần chuyển đến khi đơn hàng được nhập kho tại Việt Nam.

– Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

+ Vận chuyển về Hà Nội: 3 – 5 ngày làm việc

+ Vận chuyển về Sài Gòn: 5 – 9 ngày làm việc

– Thông Tiến Logistics cam kết hoàn 100% phí vận chuyển quốc tế nếu:

+ Quá 28 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho Hà Nội

+ Quá 38 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho Sài Gòn

– Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, Thông Tiến Logistics sẽ thông báo tới Khách hàng.

3.2. Quy định vận chuyển

– Mọi thông tin kê khai hàng hóa cần đảm bảo: trung thực, chính xác, và khớp với hàng hoá thực tế nhận tại kho Quốc tế. Thông Tiến Logistics sẽ từ chối mọi cam kết đối với những trường hợp sai lệch thông tin trên. Thông Tiến Logistics không chịu trách nhiệm về việc sai lệch thông tin hàng hóa giữa hàng nhận thực tế với kê khai của Khách hàng gửi Thông Tiến Logistics .

Trong các trường hợp Khiếu nại dịch vụ liên quan đến mất mát/thất lạc hàng hóa do thông tin sai lệch Thông Tiến Logistics sẽ dựa trên khối lượng cân nặng thực tế nhận tại Kho Quốc tế và khối lượng cân nặng của hàng hóa giao cho Khách hàng.

3.3. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

3.3.1. Trường hợp mất hàng

– Đối với trường hợp mất hàng do các nguyên nhân chủ quan từ phía Thông Tiến Logistics, mức bồi hoàn là 100% giá trị hàng hóa kê khai.

3.3.2. Trường hợp thất lạc hàng hóa

– Hàng hóa sẽ được coi là thất lạc trong các trường hợp sau:

+ Quá 35 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho HN

+ Quá 45 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho SG

Đối với các trường hợp trên, Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và được xử lý bồi hoàn theo trường hợp mất hàng. Trong trường hợp Khách hàng đồng ý nhận hàng, Thông Tiến Logistics sẽ miễn phí vận chuyển quốc tế (không gồm các chi phí khác).

– Thông Tiến Logistics từ chối xử lý đối với các trường hợp phát sinh khác do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, bệnh dịch, chính trị, hoặc các phát sinh bất khả kháng từ phía Hải quan.

3.4 Các lưu ý:

– Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các chính sách, quy định và biểu phí của Thông Tiến Logistics trước khi hợp tác/tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ Thông Tiến Logistics sẽ thực hiện theo Chính sách quy định đã cam kết.

– Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trên đơn hàng (Tài chính không âm) trước khi nhận hàng, Thông Tiến Logistics không hỗ trợ thu cod với hình thức hàng lô. Mọi thắc mắc về tài chính và các khiếu nại liên quan đến chi phí, hàng hoá, cam kết dịch vụ…Thông Tiến Logistics sẽ xử lý và phản hồi qua khiếu nại dịch vụ.

Bạn đang muốn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế của Thông Tiến?

Hãy liên hệ ngay 1800 6963 để được tư vấn và hỗ trợ Miễn phí.

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HÀNG THEO LÔ SẢN PHẨM

1. Định nghĩa

– Thông Tiến Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo lô sản phẩm. Với hình thức này hàng hoá sẽ được vận chuyển theo dạng lô với số lượng lớn, cân nặng mỗi loại mặt hàng từ 150kg trở lên.

Mức phí dịch vụ

Phí dịch vụ = Phí vận chuyển Quốc tế (1) + Phí thông quan (2) + Phí vận chuyển nội địa Việt Nam (nếu có) (3)+ Phí dịch vụ GTGT (nếu có) (4)

2.1. Phí Vận chuyển quốc tế

– Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. 

Xem chi tiết: Bảng phí vận chuyển chính ngạch và bán chính ngạch

2.2. Phí thông quan

– Định nghĩa: Là chi phí thực hiện các thủ tục cần thiết để hàng hóa đủ kiều kiện xuất/nhập khẩu, ra/vào một Quốc gia.

Phí thông quan = Phí dịch vụ Hải Quan + Thuế Nhập khẩu + Thuế VAT Nhập khẩu + Thuế, phí khác (nếu có) + Phí hợp quy (nếu có)

Trong đó:

– Phí dịch vụ Hải Quan là chi phí thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mở tờ khai Hải quan.

Phí dịch vụ Hải quan được quy định theo bảng phí dịch vụ

– Thuế VAT nhập khẩu, Thuế nhập khẩu (nếu có), Thuế phí khác ( nếu có) sẽ được áp dụng theo quy định của Nhà nước theo từng loại mặt hàng, Thông Tiến Logistics sẽ cung cấp cho Khách hàng trong các trường hợp cụ thể.

– Phí hợp quy: Đối với một số loại hàng hóa, khi thông quan cần được kiểm định, đánh giá và xác nhận chuẩn hoá theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước để đủ điều kiện thông quan (tuỳ thuộc từng mặt hàng mới thu phí này).

Chính sách vận chuyển

3.1. Thời gian vận chuyển quốc tế

– Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Thông Tiến Logistics xuất kho tại Quốc gia cần chuyển đến khi đơn hàng được nhập kho tại Việt Nam.

– Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

+ Vận chuyển về Hà Nội: 3 – 5 ngày làm việc

+ Vận chuyển về Sài Gòn: 5 – 9 ngày làm việc

– Thông Tiến Logistics cam kết hoàn 100% phí vận chuyển quốc tế nếu:

+ Quá 28 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho Hà Nội

+ Quá 38 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho Sài Gòn

– Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, Thông Tiến Logistics sẽ thông báo tới Khách hàng.

3.2. Quy định vận chuyển

– Mọi thông tin kê khai hàng hóa cần đảm bảo: trung thực, chính xác, và khớp với hàng hoá thực tế nhận tại kho Quốc tế. Thông Tiến Logistics sẽ từ chối mọi cam kết đối với những trường hợp sai lệch thông tin trên. Thông Tiến Logistics không chịu trách nhiệm về việc sai lệch thông tin hàng hóa giữa hàng nhận thực tế với kê khai của Khách hàng gửi Thông Tiến Logistics .

Trong các trường hợp Khiếu nại dịch vụ liên quan đến mất mát/thất lạc hàng hóa do thông tin sai lệch Thông Tiến Logistics sẽ dựa trên khối lượng cân nặng thực tế nhận tại Kho Quốc tế và khối lượng cân nặng của hàng hóa giao cho Khách hàng.

3.3. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

3.3.1. Trường hợp mất hàng

– Đối với trường hợp mất hàng do các nguyên nhân chủ quan từ phía Thông Tiến Logistics, mức bồi hoàn là 100% giá trị hàng hóa kê khai.

3.3.2. Trường hợp thất lạc hàng hóa

– Hàng hóa sẽ được coi là thất lạc trong các trường hợp sau:

+ Quá 35 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho HN

+ Quá 45 ngày xuất kho Quốc tế đơn hàng chưa về kho SG

Đối với các trường hợp trên, Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và được xử lý bồi hoàn theo trường hợp mất hàng. Trong trường hợp Khách hàng đồng ý nhận hàng, Thông Tiến Logistics sẽ miễn phí vận chuyển quốc tế (không gồm các chi phí khác).

– Thông Tiến Logistics từ chối xử lý đối với các trường hợp phát sinh khác do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, bệnh dịch, chính trị, hoặc các phát sinh bất khả kháng từ phía Hải quan.

3.4 Các lưu ý:

– Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các chính sách, quy định và biểu phí của Thông Tiến Logistics trước khi hợp tác/tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ Thông Tiến Logistics sẽ thực hiện theo Chính sách quy định đã cam kết.

– Khách hàng vui lòng thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trên đơn hàng (Tài chính không âm) trước khi nhận hàng, Thông Tiến Logistics không hỗ trợ thu cod với hình thức hàng lô. Mọi thắc mắc về tài chính và các khiếu nại liên quan đến chi phí, hàng hoá, cam kết dịch vụ…Thông Tiến Logistics sẽ xử lý và phản hồi qua khiếu nại dịch vụ.

Bạn đang muốn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế của Thông Tiến?

Hãy liên hệ ngay 1800 6963 để được tư vấn và hỗ trợ Miễn phí.